For%20Pasienter%202
loader

Fyll ut skjema og bestill time

Behandlinger

På denne siden ønsker vi å dele mer informasjon rundt relevante temaer innen tannpleie og relaterte problemer vi ser går igjen hos våre pasienter.
Du er hjertelig velkommen til å gi oss tips dersom det er temaer du savner informasjon om.

Tannlege med spesialistkompetanse

Tannklinikk med spesialister

Rett klinikk for deg som trenger tanntrekking

Trekke vond visdomstann

Klinikk med tannkirurgi 

Og ikke minst oral kirurgi

Periodontitt (pyrea) - En kronisk sykdom

Er du plaget av blødning i tannkjøttet?

Tannimplantater kan være bedre alternativ enn bro eller protese

Flere muligheter med tannerstatning

Fordelene med protese / gebiss


Undersøkelse

All planlagt behandling gjennomføres først etter en klinisk undersøkelse, som sammen med nødvendige røntgenundersøkelser, utgjør grunnlaget for diagnoser. Diagnosen er utgangspunktet for behandling og dermed kostnader og ev refusjoner fra HELFO.
De fleste problemer i munnen og med tenner oppstår uten at man merker så mye til det. Derfor lønner det seg å gjøre en undersøkelse av munn og tenner med jevne mellomrom. Mange foretrekker å komme med fast intervall, gjerne en eller to ganger per år. Dette vurderes sammen med tannlegen/ tannpleiere ved hvert tilfelle ut fra behov.

Hvis det blir funnet karies eller andre forhold som må behandles, informerer vi om det. Vi kan vise røntgenbilder på skjermen, og vi forklarer våre funn, nødvendig behandling, behandlingsalternativer og priser. Du vil få med deg et skriftlig overslag på større planlagt behandling.

Dersom det er lenge siden siste tannlegebesøk, eller det er ditt første besøk hos oss, kan det ofte være nødvendig med noe ekstra tid til å registrere dine personalia, helseopplysninger og opplysninger om munnen og tennenes tilstand. Da kan det være nødvendig med en ny time for å gjøre nødvendig rens av tenner og annen behandling en annen dag. Hvis det er årlig sjekk inngår tannrens.
Akuttbehandling

Når det oppstår en akutt situasjon, for eksempel plutselige eller stigende smerter fra munn/tenner, bør man oppsøke tannlege for å få stilt en diagnose og utført behandling så fort som mulig.

Det kan være mange forskjellige årsaker til at man får smerter i munnen, og type behandling vil variere ut ifra årsak til problemet. Det viktigste ved akutt tannbehandling er å fjerne smerter/smerteårsaker eller midlertidig erstatte brukne tenner, og mye av akutt tannbehandling må sees som «plaster på såret»-behandling. Ofte må det mer behandling til senere når ev.smerter er borte for å forhindre at de kommer tilbake.

De aller fleste tannproblemer som gir smerter vil ikke gå over av seg selv. Det er derfor viktig å søke hjelp tidlig. Å utsette å gå til tannlegen vil ofte bare gjøre situasjonen og smertene verre.

Noen av de vanligste akutte situasjonene er:

• Betennelse rundt visdomstann
• Dyp karies/dypt hull i tann
• Brukket/mistet fylling eller del av tann
• Traume/skade på tenner ved ulykke
• Smerter fra tannkjøtt
Tannkjøttbehandling

Behandling av tannkjøttsykdom med festetap kan være en langvarig prosess og får å få et godt sluttresultat, være systematisk lagt opp. Dette forutsetter at man som pasient får en økt kunnskap om sin sykdom og at man får god instruksjon på hva man kan gjøre selv for å vedlikeholde det fremtidige gode resultatet.
Målet med behandlingen er å stanse utviklingen av festetap rundt tennene. Dette kan man oppnå gjennom grundig rens av alle tannoverflater, med særlig fokus på tannhalsområdene under tannkjøttet hvor sykdommen presenterer seg. Plakk, tannsten og puss må fjernes og holdes på avstand med et nøye hygieneregime.

Periodontitt er en kronisk sykdom som man aldri kan friskmeldes helt fra, men den kan kontrolleres. Det kreves jevnlig oppfølging og kontroller hos tannlege/tannpleier, kombinert med god munnhygiene. Vi vet fra litteraturen at det er meget avgjørende for prognosen at oppfølgning skjer regelmessig. Hvor ofte avgjøres av alvorlighetsgraden av sykdommen og risikofaktorer hos den enkelte.

I enkelte tilfeller er det nødvendig med kirurgisk behandling for å få sykdommen under kontroll. Slik kirurgisk behandling utføres under lokalbedøvelse.

Røyking og tannkjøttsykdom
Flere studier viser at røykere har høyere risiko for å utvikle tannkjøttsykdom enn ikke-røykere. Beregninger viser at røykere har høyere risiko for å utvikle periodontitt enn ikke-røykere. En av årsakene til dette er at nikotin i tobakk fører til lavere blodsirkulasjon i tannkjøttet, som svekker immunforsvaret i tannkjøttet. Risikoen hos røykere er doserelatert og individuell, dvs at som regel gjelder jo mer røyk dess større risiko for utvikling av sykdom, men det er store individuelle forskjeller.


Visdomstenner/ Tanntrekking/ Kirurgi

Det kan være flere årsaker til at en tann må fjernes. På grunnlag av en klinisk undersøkelse og røntgenbilder kan tannlegen/kirurgen vurdere om tannen kan trekkes på vanlig måte, eller om den må opereres ut. Inngrepet skjer i begge tilfeller under lokalbedøvelse. Dersom tannen må opereres ut, vil man brette tannkjøttet til side, fjerne noe av benet som omgir tannen og kanskje dele den.Behandlingen avsluttes ved at såret renses, og lukkes med noen sting.

Visdomstenner bryter gjerne frem når vi er mellom 18 og 25 år. Det vanligste problemet med visdomstenner er for liten plass bak i tannrekken, slik at de ikke kan bryte fram normalt. Dette kan gi infeksjon og andre problemer som karies, rotbetennelser og utvikling av cyster. I enkelte tilfeller kan visdomstenner fjernes med en enkel tannuttrekning. I andre tilfeller må den opereres ut.

Hvis du lurer på hvordan det ligger an med visdomstennene dine kan vi ta et røntgenbilde og gi en vurdering.


Rotfylling / Rotfylle tann

Årsaker
En tann må rotfylles når pulpa - nerven inne i tannen - dør eller blir betent. Det kan være flere forskjellige grunner til at pulpa dør/blir betent, blant annet karies, traume, dype fyllinger og tanngnissing/slitasje.

Symptomer
En døende pulpa kan gi symptomer i form av følsomhet for kulde og varme, murring, verkende smerter, men ofte har man ikke disse symptomene i det hele tatt.

En pulpa kan være død lenge før det oppstår noen symptomer. Symptomene som oppstår etter pulpas død beror på at tannens indre invaderes av munnhulen bakterier. Inne i tannen er det et gunstig miljø for dem til å bli mange og da smerter kan oppstå når trykket øker pga bakterie produkter så som verk. Dette avhenger mye av årsaken til at pulpa dør. Det kan for eksempel gå mange år fra en tann blir utsatt for et traume, for eksempel et slag, til det oppstår symptomer. Ved symptomer som hevelse og ømhet på kjeven utenfor tennene, ømhet ved tygging og sterke smerter, bør det handles raskt, for disse symptomene går ofte ikke over av seg selv. Det må da gjøres en rotfylling.

Behandling
Rotfylling foregår kort fortalt ved at tannlegen fjerner det døende/døde pulpavevet og bakterier inne i tannen.. Rotkanaler må renses grundig for å få en steril rotkanal som ikke vil gi problemer igjen. Rotkanalen tettes så igjen med rotfyllingsmaterialer, og tannen bygges opp igjen med en fylling eller en krone.

Mange har hørt skrekkhistorier om rotfylling, men sannheten er at rotfyllinger oftest foregår helt smertefritt. I mange tilfeller er nervene i tannen helt døde, og rotfyllingen kan da gjøres smertefritt uten bedøvelse. I tilfeller der nervene ikke er helt døde ennå, bruker vi bedøvelse for å sikre smertefri behandling.

En rotfylt tann er noe svakere etter en rotfylling fordi det ofte kreves at mye tannsubstans fjernes for å få gjort rotfyllingen og en tyggetrykk refleks går tapt når nerven fjernes/dør.


Fyllinger

Vi tilbyr ulike typer restaureringer. Enten det er et hull i en tann eller en fylling som må skiftes, må det gjøres en vurdering av hvilken type restaurering som er nødvendig eller ønskelig. Valget står da mellom å lage en fylling, innlegg eller en krone. I mange tilfeller er ikke tannen mer skadet enn at den kan repareres med en fylling.

Det benyttes i dag kun hvite fyllingsmaterialer, og det er mulig å lage pene fyllinger som ikke synes med disse materialene. Det finnes en rekke typer fyllingsmaterialer på markedet. Felles for dem alle er at det er en begrensning hvor stor del av tannen som kan bygges opp i forhold til holdbarhet.

I noen tilfeller kan et porselensinnlegg være et bedre alternativ. Dette er nesten det samme som en fylling, men krever mer arbeid, og resultatet blir en sterkere tann.

Dersom tannen er svært redusert, og sidevegger er veldig svake eller helt borte, bør man velge å lage en krone. En krone lages ved å slipe rundt hele tannen, slik at det kan settes en ny, kunstig tannkrone på utenpå tannen.

Både innlegg og kroner medfører stort sett at man må ta et avtrykk av tannen etter at den er ferdig preparert. Avtrykket sendes så til en tanntekniker, som lager innlegget eller kronen. Du får da en midlertidig løsning i perioden frem til innlegget eller kronen er ferdig. Ved besøk nummer to blir som regel tannen ferdig.( se neste kategori 7)


Erstatning av tenner, faste eller avtagbare;
Krone/bro
Implantatbasert erstatning
Protese

Faste erstatninger
Kroner og broer bygger på at gjenstående røtter er gode og stabile. Vi bygger altså nye, kunstige tenner på de røttene som er igjen etter at tannkronen av en eller annen grunn er ødelagt.
Dersom det er en tann som skal behandles, enten det er et hull i en tann eller en fylling som må skiftes, må det gjøres en vurdering av hvilken type restaurering som er nødvendig eller ønskelig. Valget står da mellom å lage en fylling, innlegg eller en krone.

Krone
Dersom tannen er svært redusert, og sidevegger er veldig svake eller helt borte, bør man velge å lage en krone for å gjenskape funksjon og utseende. En krone lages ved å slipe rundt hele tannen, slik at det kan settes en ny, kunstig tannkrone på utenpå tannen. Hvis veggene som står igjen over tannkjøttet er for svake alt. for korte, settes en stift i tannen etter at tannen er rotfylt. En tann som skal kronebehandles rotfylles ikke kun av den grunn. En tann med en frisk pulpa kan det normalt settes en krone på uten at tannen må rotfylles. Mellom 85-90% av tenner med frisk nerve som kronebehandles, klarer den behandlingen uten komplikasjoner. Hvis det oppstår problemer i etterkant, kan en rotfylling oftest gjennomføres uten at kronen trenger å fjernes/gjøres om

Bro
Hvis det mangler en eller flere tenner som ønskes erstattet, kan man i mange tilfeller lage en bro på nabotennene. Man får da erstattet tapte tenner i form av en sammenhengende konstruksjon, hvor egne tenner bærer de kunstige erstatningene.

Fremstilling
Fremstilling av krone eller bro medfører at man må ta et avtrykk av tannen/tennene etter at den/de er ferdig preparert. Avtrykket sendes så til en tanntekniker, som lager kronen eller broen. Du får da en midlertidig løsning i perioden frem til kronen/broen er laget ferdig. Ved besøk nummer to blir som regel kronen eller broen satt på plass.

Implantatbasert erstatning

Som et alternativ til bro eller protese har man forsket frem en kunstig rot som kan bære en erstatning etter at man har mistet en tann med rot og alt. Moderne implantatbehandling gjør det mulig å erstatte tapte tenner med kunstige røtter som sitter fast i kjevebenet. Behandlingen består av å operere inn en eller flere titanskruer som man lar gro fast i kjevebenet. På slike titanskruer kan en krone eller bro festes. Etter at implantatet har grodd fast, finner vi en passende løsning på toppen av implantatet.
Implantatbasert rehabilitering er et alternativ i tannlegenes vurdering av hvilken behandling som kan passe akkurat for din situasjon.
Proteser - Avtagbare
Avtagbare proteser er det som i folkemunn går under navnet “gebiss”. Dette blir aktuelt først når en eller flere tenner ikke kan bevares i det hele tatt, dvs hele tannen med roten fjernes. Protesene kan være hele ( erstatte alle tennene i en kjeve) eller partielle ( erstatte bare noen av tennene).
Proteser sitter i munnen med «sugekoppeffekt» og partielle proteser har også klamrer på gjenværende tenner som hjelper til å holde den på plass. En avtagbar protese kan aldri bli fast.

Utfordringer med proteser
Å miste mange eller alle tennene er i seg selv en belastning både psykisk og fysisk. I tillegg er det en utfordring å lære seg å bruke proteser på en tilfredsstillende måte. Har man helprotese i både over- og underkjeven, har man to løse plastdeler i munnen. 


Å lære seg å snakke og spise med avtagbare proteser kan være en utfordring. Det må også påregnes en del justeringer og tilpasning før proteser fungerer optimalt. Dette kan derfor ikke sies å være en enkel måte å løse tannproblemer på, men heller en nødløsning for den som ikke har andre muligheter. Likevel får de fleste protesebrukere tak på det relativt raskt.
Fordelen med en avtagbar protese er økonomisk, da det oftest er den rimeligste løsningen ved tanntap. Komfortmessig er det derimot ikke tvil om at de fleste synes en fast løsning er bedre.
Avtagbare proteser kan være en midlertidig løsning mens man forbereder en implantatbasert løsning etter at man har mistet tenner.

Vi er stolte av å samarbeide med norske leverandører. Vårt tanntekniske samarbeidspartnere er Indental i Oslo.

loader