Tannlegene Jarhuset 2017
2017 Tannlegene Jarhuset
Informasjon om økonomisk bidrag fra HELFO

I et stortingsvedtak fra 2008 slås det fast at tannbehandling av voksent klientell i prinsippet er et privat anliggende. Politikerne har dog bestemt at det finnes diagnoser/tilstander der staten kan hjelpe med bidrag for behandling (§ 5:6 i Folketrygdloven);

Ҥ 5-6.Tannlegehjelp
Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom.
Stønaden ytes etter fastsatte satser.
Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om tilskott til fellestiltak for tannleger.”

Dette er formulert i 15 sk innslagspunkter. Disse er beskrevet nærmere på HELFOs hjemmesider https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-tannlege
Kortversjonen er følgende;
Tilstand 1: Sjelden Medisinsk Tilstand(SMT)
Tilstand 2: Leppe-kjeve-ganespalte
Tilstand 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
Tilstand 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann-og kjevekirurgisk behandling
Tilstand 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)
Tilstand 7: Tannutviklingsforstyrrelser ( medfødte tilstander)
Tilstand 8: Bittanomalier ( tannregulering/kjeveortopedi)
Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon(alvorlig tannslitasje)
Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
Tilstand 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
Tilstand 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade
Tilstand 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade(fritidsulykker)
Tilstand 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
Tilstand 15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

Dette er et komplisert regelverk og gir oss utfordringer når det kommer til å utforme kostnadsoverslag for den enkelte. Dokumentasjon om diagnose/tilstand må foreligge alternativt innhentes. Arbeidet med det og utarbeidelsene av disse kostnadsoverslagene inngår i konsultasjonshonoraret.

Vi har direkteoppgjør med HELFO, dvs hvis pasienten faller inn under en av disse innslagspunktene og dokumentasjon foreligger om det, avkreves pasienten kun for egenandelen.